011/3981-523
063/63-26-27

Vaš klima uređaj koji vam pruža ugodnost pri hlađenju i grejanju može postati pravi rasadnik bakterija, gljivica i virusa. Usled neodržavanja i nestručnog održavanja dolazi do pojave mikroorganizama i njihovog rapidnog širenja u klima uređajima.Neki od njih mogu izazvati neprijatne mirise, pa čak i zdravstvene probleme.Svaki klima uređaj ne samo da temperira vazduh nego ga i prečišćava,ali usled zapušenosti njegova funkcija postaje potpuno suprotna.Nudimo vam servisiranje klima uređaja u pravom smislu te reči.

Pranje i dezinfekcija unutrašnjih jedinica profesionalnim aparatima koji koriste hemijska sredstva zdravstveno odobrena i ne škodljiva za ljude i njihove kućne ljubimce.
Pored ovoga,nudimo i sterilizaciju vaših klima uređaja.Ozonskom sterilizacijom se uklanjaju preostali mikroorganizmi koji zaostanu posle pranja i dezinfekcije uređaja.

HLADNA STERILIZACIJA
Ozon je najmoćniji oksidant u prirodi. Omogućava uništavanje bakterija,virusa i mikroorganizama koji mogu prouzrokovati kontaminaciju površina i vazduha. Ne ostavlja hemijske ostatke tipične za alternativne deterdžente i sintetičke čistače i ukoliko se rukuje pravilno, pretvara se u molekule kiseonika.
U današnjoj medicini, ovakav vid sterilizacije,naišao je na široku primenu, menjajući ranije metode sterilizacije.
Osim u medicini primena ozona, kao sterilizatora, doživljava ekspanziju.


Nakon tretmana unutrašnje jedinice pristupa se proveri i regulisanju rada kompletne klime.Tačni radni pritisci mogu se očitati samo kod ne zaprljanih klima uređaja. Kod ostalih, radni pritisci su povećani i štetni po rad klime, a sama,regulacija pritiska bez čišćenja je još pogubnija po uređaj.

UČINITE PONOVO VAŠU KLIMU IZVOROM ZDRAVLJA I LEŽERNOSTI.


Čišćenje i sterilizacija klima uređaja - video

Full-Screen


Zakažite servis klima uređaja
Posle poslatih podataka dobićete poruku sa mogućim terminima za servis.

Kontakt:
011-3981-523
063-63-26-27