011/3981-523
063/63-26-27

Pravilan i efikasan rad Vaše klime počinje sa propisanom i stručnom instalacijom.
Svaka instalacija klima uređaja sastoji se iz više koraka a svaki je detaljno propisan od strane proizvođača.

 

1. Pozicioniranje klime

Zbog pravilnog strujanja vazduha i kvalitetnog rada klime potrebno je pravilno pozicioniranje jedinice.

2.Pravilno dimenzionisanje instalacija

 

2.1 Freonske cevi moraju biti odgovarajućih dimenzija u zavisnosti od modela i veličine klima uređaja.Svaka cev mora biti posebno izolovana kako ne bi dolazilo do gubitaka u radu klime.
2.2 Kablovi za komunikaciju i povezivanje spoljne i unutrašnje jedinice moraju biti određenih preseka (nikako manji) da bi klima funkionisala pravilno i bez nepotrebnih havarija.
2.3 Odvod kondenzata vrši se rebrastim crevima ili cevima, koje moraju biti u konstantnom padu,kako ne bi dolazilo do zadržavanja ili vraćanja vode.

 

3.Vakumiranje sistema

 

Po povezivanju spoljne i unutrašnje jedinice pristupa se vakumiranju sistema. Vakumiranje je obavezan deo instalacije klime kojim se izdvaja vazduh i vlaga iz cevne instalacije.Vazduh i vlaga su izuzetno štetni za rad klima uređaja a naročito kod klima novije generacije. Samim tim, ovo je i provera zaptivenosti sistema.

4.Pravilno doziranje freona

 

Svaka klima je napunjena freonom ali za određenu dužinu cevi.Kada cevi prelaze tu dužinu potrebno je dopuniti instalaciju odgovarajućom količinom freona. Propisana je količina freona koja se dodaje svakom dužnom metru instalacije.