PROIZVODNJA KNJIGOVODSTVENIH SOFTVERA ZA RAČUNARE

 • VISOKA HOTELIJERSKA ŠKOLA - Beograd
 • CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA - Beograd
 • JUŽNI BANAT - Vršac
 • MINEL RASTAVLJAČI - Novi Pazar
 • MINEL KONCERN - Beograd
 • PEKARSKA INDUSTRIJA - Pančevo
 • INSTITUT ZA KUKURUZ - Beograd
 • INSTITUT ZA STOČARSTVO - Beograd
 • GEOSONDA PROJEKT - Beograd
 • GEOSONDA FUNDIRANJE - Beograd
 • ELEKTROSRBIJA - Beograd
 • SVETLOST - Beograd
 • PUPIN ZPU - Beograd
 • PUPIN DATACOM - Beograd
 • ADRIA - Beograd
 • RAZNE ŠKOLE


POSLOVI KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE

 • LUKA A.D. - Beograd
 • GEBRÜDER WEISS TRANSPORT AND LOGISTICS - Dobanovci
 • DAREX - Beograd
 • GRADSKI ZAVOD ZA KOŽNE BOLESTI - Beograd
 • REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD - Beograd


ODRŽAVANJE FOTOKOPIR APARATA

 • IMLEK A.D. - Beograd
 • VOJVODJANSKA BANKA - Novi Sad
 • KOPAONIK TRIGLAV - Beograd
 • MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU - Beograd
 • NACIONALNA LOGISTIKA - Beograd